frontpage
logo
logo
MIKSI FORUM LAW?

Tarjoamme asiantuntevia sekä ratkaisukeskeisiä lakipalveluita useilla eri oikeudenaloilla niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Tavoitteenamme on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoittaminen sekä perustellun ja selkokielisen näkemyksen tarjoaminen eri etenemisvaihtoehdoista.

Hoidamme Forum Law:lla toimeksiannot aina luottamuksellisesti, asiakaslähtöisesti sekä sovinnollisuuteen ja kustannustehokkuuteen pyrkien. Tavoitteenamme on aina saavuttaa asiakkaan edun kannalta parhain mahdollinen lopputulos.

Olemme apunasi ongelmatilanteen ilmetessä. Palvelemme lisäksi myös ennaltaehkäisevästi ja useimmiten puoleemme kannattaakin kääntyä jo ennen varsinaisen ongelmatilanteen syntymistä.

office
Tukenasi niin pienissä kuin suurissakin lakiasioissa.
Henri Virtanen
Tukenasi niin pienissä kuin suurissakin lakiasioissa.
Henri Virtanen
Palvelumme

Tarjoamme lakipalveluita ja oikeudellista konsultointia monipuolisesti sekä yksityishenkilöille että yritysasiakkaille.

Meillä on monipuolinen kokemus pienten ja keskisuurten yritysten sekä yksityishenkilöiden juridisesta avustamisesta, oikeudenkäyntien hoitamisesta sekä riidanratkaisusta. Tuemme asiakkaitamme niin yksityiselämän kuin liike-elämänkin eteen tuomissa tilanteissa.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaitamme monipuolisissa yksityisoikeudellisissa riita- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa niin tuomioistuimissa kuin tuomioistuinten ulkopuolellakin.

Päämääränämme on aina asiakkaan kannalta parhaimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun löytäminen.

Pyrkimyksenämme on aina mahdollisuuksien mukaan asian sovinnollinen ratkaiseminen, mutta palvelemme asiakkaita myös koko tuomioistuinprosessin ajan aina tuomion täytäntöönpanoon asti. Palvelemme lisäksi asiakkaita erinäisissä velkomusasioissa ja sopimusten tulkintatilanteissa.

law_lady.jpg

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaitamme monipuolisissa yksityisoikeudellisissa riita- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa niin tuomioistuimissa kuin tuomioistuinten ulkopuolellakin.

Päämääränämme on aina asiakkaan kannalta parhaimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun löytäminen.

Pyrkimyksenämme on aina mahdollisuuksien mukaan asian sovinnollinen ratkaiseminen, mutta palvelemme asiakkaita myös koko tuomioistuinprosessin ajan aina tuomion täytäntöönpanoon asti. Palvelemme lisäksi asiakkaita erinäisissä velkomusasioissa ja sopimusten tulkintatilanteissa.

law_lady.jpg

Rakentaminen, kiinteistöt ja asuminen

Palvelemme asiakkaitamme kiinteistökauppaan ja rakentamiseen liittyvissä virhetilanteissa, sopimus- ja vahingonkorvausasioissa sekä laadimme monipuolisesti erilaisia kiinteistöjen vaihtoon liittyviä asiakirjoja.

Avustamme myös asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa sekä muuten asumiseen liittyvissä asioissa. Hoidamme lisäksi vuokrasuhteisiin liittyviä asioita, jotka koskevat esimerkiksi vuokrasuhteen päättämistä, häätöä tai muuta erimielisyyttä.

house.jpg

Rikosoikeus

Avustamme päämiehiämme monipuolisesti rikosasioissa aina esitutkinnasta rikosprosessin päättymiseen asti. Kokemuksemme muodostuu vaativienkin rikosasioiden hoitamisesta niin rikoksesta epäillyn kuin rikoksen uhrin oikeuksien valvomiseksi.

Jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja siten oikeus puolustajaan tai avustajaan koko rikosprosessin ajan. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi asiantuntijan puoleen on hyvä kääntyä jo rikosprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rikosasioiden ohella hoidamme myös lähestymiskieltoasioita.

vasara.jpg

Työoikeus

Avustamme sekä työntekijää että työnantajaa työsuhteisiin liittyvissä asiakokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi työsuhteen päättymisen yhteydessä ilmenevissä ongelmatilanteissa.

Tarjoamme myös monipuolisesti muuta työlainsäädäntöön liittyvää konsultointia. Hoidamme lisäksi muun muassa työturvallisuusrikoksiin sekä syrjintään liittyviä asioita.

desktop.jpg

Perhe- ja perintöoikeus

Avustamme kattavasti perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi lasten huoltajuus-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioissa sekä näihin liittyvissä neuvotteluissa.

Laadimme asiakkaille myös perheoikeudellisia asiakirjoja, kuten testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja ja avioehtoja.

books.jpg
Hinnasto

Tuntiveloituksemme yksityisasiakkaille on 220 euroa (arvonlisäverollisena 272,80 euroa, alv. 24 %) ja yritysasiakkaille 270 euroa (arvonlisäverollisena 334,80 euroa, alv. 24 %), ellei asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Palkkiomme perustuu alalla vallitsevan tavan mukaisesti toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu kiinteästä kokonaispalkkiosta. Kiinteää kokonaispalkkiota voidaan käyttää esimerkiksi laadittaessa asiakkaalle erikseen määritelty sopimus tai asiakirja.

Minimiveloitus lakimiehen yksittäisestä toimenpiteestä on 10 minuuttia.

Ota yhteyttä
logo_transparent.png

3329663-7

info@forumlaw.fi

+358 40 504 4425

Mannerheimintie 109

00280 Helsinki, Suomi

logowhite

© 2024 Forum Law Oy