talonikkunat.jpg

HINNASTO

HINNASTO

Hintamme yksityisille ja yrityksille

Tuntiveloituksemme yksityisasiakkaille on 220 euroa (arvonlisäverollisena 272,80 euroa, alv. 24 %) ja yritysasiakkaille 270 euroa (arvonlisäverollisena 334,80 euroa, alv. 24 %), ellei asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Palkkiomme perustuu alalla vallitsevan tavan mukaisesti toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu kiinteästä kokonaispalkkiosta. Kiinteää kokonaispalkkiota voidaan käyttää esimerkiksi laadittaessa asiakkaalle erikseen määritelty sopimus tai asiakirja.

Minimiveloitus lakimiehen yksittäisestä toimenpiteestä on 10 minuuttia.

Yksityisasiakkailla ja yritysasiakkailla on mahdollisuus kattaa monissa tapauksissa asiamies- ja oikeudenkäyntikulunsa oikeusturvavakuutuksestaan omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Selvitämme asiakkaan halutessa mahdollisuuden saada palkkiomme korvattua oikeusturvavakuutuksesta ja laadimme asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen.

Varallisuustilanteestaan ja asianosaisasemastaan riippuen yksityishenkilöt ovat mahdollisesti oikeutettuja oikeusapuun valtion varoista joko kokonaan tai omavastuuosuutta vastaan. Selvitämme aina toimeksiannon aloittamisen yhteydessä asiakkaan oikeuden kokonaan tai osittain valtion varoista kustannettavaan oikeusapuun. Oikeusapua on usein mahdollista saada myös ilman, että asia etenee oikeudenkäyntiin asti, kuten esimerkiksi asian sovittelua ja selvittämistä varten.

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto, joka ei johda toimeksiantoon, on asiakkaalle aina maksuton. Alkuneuvottelun aikana kartoitamme asiakkaan oikeudellisen avun tarpeen, vaihtoehtoiset menettelytavat ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan antamaan hinta-arvion aiheutuvista kustannuksista.

logowhite

© 2024 Forum Law Oy