pilvenpiirtäjä.jpg

PALVELUMME

PALVELUMME

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaitamme monipuolisissa yksityisoikeudellisissa riita- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa niin tuomioistuimissa kuin tuomioistuinten ulkopuolellakin.

Päämääränämme on aina asiakkaan kannalta parhaimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun löytäminen.

Pyrkimyksenämme on aina mahdollisuuksien mukaan asian sovinnollinen ratkaiseminen, mutta palvelemme asiakkaita myös koko tuomioistuinprosessin ajan aina tuomion täytäntöönpanoon asti. Palvelemme lisäksi asiakkaita erinäisissä velkomusasioissa ja sopimusten tulkintatilanteissa.

law_lady.jpg

house.jpg

Rakentaminen, kiinteistöt ja asuminen

Palvelemme asiakkaitamme kiinteistökauppaan ja rakentamiseen liittyvissä virhetilanteissa, sopimus- ja vahingonkorvausasioissa sekä laadimme monipuolisesti erilaisia kiinteistöjen vaihtoon liittyviä asiakirjoja.

Avustamme myös asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa sekä muuten asumiseen liittyvissä asioissa. Hoidamme lisäksi vuokrasuhteisiin liittyviä asioita, jotka koskevat esimerkiksi vuokrasuhteen päättämistä, häätöä tai muuta erimielisyyttä.


Rikosoikeus

Avustamme päämiehiämme monipuolisesti rikosasioissa aina esitutkinnasta rikosprosessin päättymiseen asti. Kokemuksemme muodostuu vaativienkin rikosasioiden hoitamisesta niin rikoksesta epäillyn kuin rikoksen uhrin oikeuksien valvomiseksi.

Jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja siten oikeus puolustajaan tai avustajaan koko rikosprosessin ajan. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi asiantuntijan puoleen on hyvä kääntyä jo rikosprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rikosasioiden ohella hoidamme myös lähestymiskieltoasioita.

vasara.jpg

desktop.jpg

Työoikeus

Avustamme sekä työntekijää että työnantajaa työsuhteisiin liittyvissä asiakokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi työsuhteen päättymisen yhteydessä ilmenevissä ongelmatilanteissa.

Tarjoamme myös monipuolisesti muuta työlainsäädäntöön liittyvää konsultointia. Hoidamme lisäksi muun muassa työturvallisuusrikoksiin sekä syrjintään liittyviä asioita.


Perhe- ja perintöoikeus

Avustamme kattavasti perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi lasten huoltajuus-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioissa sekä näihin liittyvissä neuvotteluissa.

Laadimme asiakkaille myös perheoikeudellisia asiakirjoja, kuten testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja ja avioehtoja.

books.jpg

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaitamme monipuolisissa yksityisoikeudellisissa riita- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa niin tuomioistuimissa kuin tuomioistuinten ulkopuolellakin.

Päämääränämme on aina asiakkaan kannalta parhaimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun löytäminen.

Pyrkimyksenämme on aina mahdollisuuksien mukaan asian sovinnollinen ratkaiseminen, mutta palvelemme asiakkaita myös koko tuomioistuinprosessin ajan aina tuomion täytäntöönpanoon asti. Palvelemme lisäksi asiakkaita erinäisissä velkomusasioissa ja sopimusten tulkintatilanteissa.


Rakentaminen, kiinteistöt ja asuminen

Palvelemme asiakkaitamme kiinteistökauppaan ja rakentamiseen liittyvissä virhetilanteissa, sopimus- ja vahingonkorvausasioissa sekä laadimme monipuolisesti erilaisia kiinteistöjen vaihtoon liittyviä asiakirjoja.

Avustamme myös asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa sekä muuten asumiseen liittyvissä asioissa. Hoidamme lisäksi vuokrasuhteisiin liittyviä asioita, jotka koskevat esimerkiksi vuokrasuhteen päättämistä, häätöä tai muuta erimielisyyttä.


Rikosoikeus

Avustamme päämiehiämme monipuolisesti rikosasioissa aina esitutkinnasta rikosprosessin päättymiseen asti. Kokemuksemme muodostuu vaativienkin rikosasioiden hoitamisesta niin rikoksesta epäillyn kuin rikoksen uhrin oikeuksien valvomiseksi.

Jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja siten oikeus puolustajaan tai avustajaan koko rikosprosessin ajan. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi asiantuntijan puoleen on hyvä kääntyä jo rikosprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rikosasioiden ohella hoidamme myös lähestymiskieltoasioita.


Työoikeus

Avustamme sekä työntekijää että työnantajaa työsuhteisiin liittyvissä asiakokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi työsuhteen päättymisen yhteydessä ilmenevissä ongelmatilanteissa.

Tarjoamme myös monipuolisesti muuta työlainsäädäntöön liittyvää konsultointia. Hoidamme lisäksi muun muassa työturvallisuusrikoksiin sekä syrjintään liittyviä asioita.


Perhe- ja perintöoikeus

Avustamme kattavasti perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi lasten huoltajuus-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasioissa sekä näihin liittyvissä neuvotteluissa.

Laadimme asiakkaille myös perheoikeudellisia asiakirjoja, kuten testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja ja avioehtoja.


logowhite

© 2024 Forum Law Oy